O nás

Kompostárna se nachází nedaleko obce Třebotov. 

Naše zkušenosti s kompostováním sahají až do roku 93, kdy byla firma založena.

Pracujeme v oblasti zlepšování životní prostředí udržováním a rozšiřováním zelených ploch ve městech a na venkově. V oblasti hospodaření s odpady podporujeme separaci odpadu a vrácení organiky zpět přírodě kompostováním s následnou výrobou zemin a substrátů. Kompostování odpadů je ekologicky významné pro životní prostředí, kdy pomocí mikroflóry efektivně využíváme kompostovatelné odpady. Přeměnu organické hmoty na humusové látky zajišťují mikroorganismy. Výsledná organická hmota - humus je vrácena zpět přírodě.

Humus spojený s jemnými částicemi půdy v tzv. humuso-jílovém komplexu na

sebe poutá živiny a postupně je uvolňuje pro výživu rostlin, chrání živiny proti

vyplavování do spodních vrstev.

Kapacita kompostárny je 50 tisíc tun.

IMG_9344.jpg
IMG_8553.jpg