Naše služby

Třídění zeminy

(možno i u zákazníka)

Sestava zeminu rozdělí na hlínu a kameny na různé frakce a zákazník se tak nemusí o nic starat. Třídění zeminy provádíme přímo v kompostárně nebo na pozemcích zákazníků v okolí Prahy.

V našem areálu je možné zakoupit roztříděnou zeminu a kameny v ruzných frakcích. 

Příjem bio odpadu ke zpracování

Kompostárna přijímá i bioodpad přivezený firmami a fyzickými osobami. Je možné dohodnout i naši autodopravu včetně zpracování rostlinné a dřevní hmoty na místě (drcení a likvidace rostlinné hmoty, kůry či odpadního dřeva)

Prodej mulče, písku a kačírku

Činností firmy je mimojiné i prodej a rozvoz písku, štěrku, kačírků, mulčovací kůry a zeminy. Dále firma nabízí různé druhy zahradních prvků, odvoz odpadu a suti.

Drcení a štěpkování dřevin

(možno i u zákazníka)

Kompostárna Třebotov disponuje širokým strojním vybavením. Všechny stroje lze pronajímat včetně obsluhy. Ceny na vyžádání.

 

Zajišťujeme i přepravu strojního vybavení.

Prodej kompostu

Produktem řízeného kompostování je kvalitní průmyslový kompost, který lze na naší kompostárně zakoupit prosátý, volně ložený. Kompost z naší kompostárny byl na základě chemických a fyzikálních analýz registrován jako normy splňující hnojivo.

Prodej tříděné ornice

nabízíme prodej betonového, maltového a zásypového písku, štěrku od velikostí 0 - 4 mm do velikosti 32 - 63 mm i samozřejmě

prodej čisté tříděné ornice

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7